ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี ๒๕๖๔ หรือ Digital Government Awards 2021 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0255) (ระหว่างวันที่ 21/9/2564 – 27/9/2564)


21 Sep 64
68
1

DGA-64-0255 (ร่าง) ประกาศ

เลขที่โครงการ 64097442305
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
3 ครั้ง
2

DGA-64-0255 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64097442305
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
2 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0255

เลขที่โครงการ 64097442305
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
4 ครั้ง