ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาเครื่องมือสืบค้นข้อมูลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการข้อมูลเปิด (Search Engine for Improvement Open Data Platform) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/64/0263) (ระหว่างวันที่ 22 – 27 กันยายน 2564)


21 Sep 64
48
1

DGA-64-0263 (ร่าง) ประกาศเชิญชวน

เลขที่โครงการ 64097430566
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
3 ครั้ง
2

DGA-64-0263 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64097430566
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
2 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0263

เลขที่โครงการ 64097430566
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
5 ครั้ง