ประกวดราคาเช่างานเช่าบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๕ คัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0013)


3 Sep 64
668
1

1. DGA_65_0013 ประกาศเชิญชวน

เลขที่โครงการ 64097073631
งบประมาณ 2,600,000.00 บาท
65 ครั้ง
2

2. DGA_65_0013 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64097073631
งบประมาณ 2,600,000.00 บาท
30 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0013

เลขที่โครงการ 64097073631
งบประมาณ 2,600,000.00 บาท
33 ครั้ง