ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0004)


2 Sep 64
21
1

4. DGA_65_0004 ประกาศเชิญชวน

เลขที่โครงการ 64097046291
งบประมาณ 2,360,000.00 บาท
1 ครั้ง
2

5. DGA_65_0004 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64097046291
งบประมาณ 2,360,000.00 บาท
1 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0004

เลขที่โครงการ 64097046291
งบประมาณ 2,360,000.00 บาท
3 ครั้ง