ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบพอร์ทัลข้อมูลกลางเพื่อประชาชน (INFORMATION SERVICE PORTAL) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/64/0215)


26 Aug 64
94

(ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2564 – 1 กันยายน 2564)

1

DGA-64-0215_2 ประกาศ

เลขที่โครงการ 64087472801
งบประมาณ 2,792,500.00 บาท
27 ครั้ง