ประกาศประกวดราคาจ้างงานจัดจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0237)


19 Aug 64
87
1

2. DGA_64_0237 ประกาศเชิญชวน

เลขที่โครงการ 64087077022
งบประมาณ 40,000,000.00 บาท
8 ครั้ง
2

3. DGA_64_0237 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64087077022
งบประมาณ 40,000,000.00 บาท
9 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0237

เลขที่โครงการ 64087077022
งบประมาณ 40,000,000.00 บาท
17 ครั้ง