ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบพอร์ทัลข้อมูลกลางเพื่อประชาชน (INFORMATION SERVICE PORTAL) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0215)


29 Jul 64
54

(ระหว่างวันที่ 29/7/2564 – 5/8/2564)

1

DGA-64-0215 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64077233969
งบประมาณ 2,792,500.00 บาท
3 ครั้ง
2

DGA-64-0215 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64077233969
งบประมาณ 2,792,500.00 บาท
4 ครั้ง