ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างประเมินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0207)


13 Jul 64
200
1

1. DGA_64_0207 ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 64077023852
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
23 ครั้ง
2

2. DGA_64_0207 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 64077023852
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
15 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0207

เลขที่โครงการ 64077023852
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
24 ครั้ง