ประกาศประกวดราคาจ้างบริการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0182)


6 Jul 64
52
1

DGA-64-0182 (ครั้งที่ 2) ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64067459420
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
7 ครั้ง