ประกาศประกวดราคาจ้างบริการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0182)


1 Jun 64
81

(ระหว่างวันที่ 1/6/2564 – 9/6/2564)

1

DGA-64-0182 ประกาศ+เอกสารประกวด

เลขที่โครงการ 64057266872
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
6 ครั้ง