ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือจัดการคุณภาพข้อมูลภายใต้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ (Data Quality for Data Governance) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0138) (ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 – 20 พฤษภาคม 2564)


5 May 64
56

1

DGA-64-0138 ประกาศประกวดราคา + เอกสารประกวดราคา (ครั้งที่ 2)

เลขที่โครงการ 64047260471
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
13 ครั้ง