ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือจัดการคุณภาพข้อมูลภายใต้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ (Data Quality for Data Governance) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0138) (ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2564 – 28 เมษายน 2564)


23 Apr 64
56
1

DGA-64-0138 ประกาศประชาวิจารณ์ (ครั้งที่ 2)

เลขที่โครงการ 64047260471
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
11 ครั้ง
2

(TOR) DGA-64-0138

เลขที่โครงการ 64047260471
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
11 ครั้ง