ประกาศประกวดราคางานจ้างบริการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0163) (ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 – 22 เมษายน 2564)


9 Apr 64
44
1

DGA-64-0163 ประกาศประกวดราคา + เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64037562640
งบประมาณ 3,800,000.00 บาท
5 ครั้ง