ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างจัดกิจกรรม Thailand Open Data Promotion (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0143) (ระหว่างวันที่ 2 – 19 เมษายน 2564)


2 เม.ย. 64
220
1

ประกาศประกวดราคาจ้างฯ DGA-64-0143

เลขที่โครงการ 64047006069
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
9 ครั้ง
2

เอกสารประกวดราคาจ้างฯ DGA-64-0143

เลขที่โครงการ 64047006069
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
7 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0143

เลขที่โครงการ 64047006069
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
9 ครั้ง