ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดซื้อแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Chatbot Development Platform for Government) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


29 Mar 64
55
1

DGA-64-0132 ประกาศประกวดราคาซื้อฯ (ครั้งที่ 2)

เลขที่โครงการ 64037493286
งบประมาณ 4,000,000.00 บาท
6 ครั้ง
2

DGA-64-0132 เอกสารประกวดราคาซื้อฯ ครั้งที่ 2

เลขที่โครงการ 64037493286
งบประมาณ 4,000,000.00 บาท
6 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0132

เลขที่โครงการ 64037493286
งบประมาณ 4,000,000.00 บาท
8 ครั้ง