ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการให้บริการสถาบันนวัตกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


19 Mar 64
121
1

64-0137 ประกาศเชิญชวน

เลขที่โครงการ 64037094392
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
3 ครั้ง