ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างจัดกิจกรรม Thailand Open Data Promotion ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0143) (ระหว่างวันที่ 18 – 26 มีนาคม 2564)


18 มี.ค. 64
13
1

DGA-64-0143 ประกาศประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 64037186121
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
2

DGA-64-0143 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 64037186121
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
3

(TOR) DGA-64-0143

เลขที่โครงการ 64037186121
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท