ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Chatbot Development Platform for Government) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0132) (ระหว่างวันที่ 9 – 17 มีนาคม 2564)


9 มี.ค. 64
63
1

DGA-64-0132 ประกาศประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 64037019784
งบประมาณ 4,000,000.00 บาท
3 ครั้ง
2

DGA-64-0132 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 64037019784
งบประมาณ 4,000,000.00 บาท
4 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0132

เลขที่โครงการ 64037019784
งบประมาณ 4,000,000.00 บาท
9 ครั้ง