ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม Thailand Open Data Promotion ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0143) ระหว่างวันที่ 11 – 16 มีนาคม 2564


11 Mar 64
45
1

DGA-64-0143 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 64037186121
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
1 ครั้ง
2

DGA-64-0143 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 64037186121
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
1 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0143

เลขที่โครงการ 64037186121
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
1 ครั้ง