ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาระบบ ศูนย์รวมข้อมูลบริการภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0136)


15 Mar 64
54
1

DGA-64-0136 ประกาศประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 64037052875
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
7 ครั้ง
2

DGA-64-0136 เอกสารประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 64037052875
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
3 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0136

เลขที่โครงการ 64037052875
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
10 ครั้ง