ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมของศูนย์ DGTi เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0139)


11 Mar 64
15
1

DGA-64-0139 ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 64037060731
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
2 ครั้ง
2

DGA-64-0139 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 64037060731
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
2 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0139

เลขที่โครงการ 64037060731
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
3 ครั้ง