ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างบริการบุคลากรปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบลงทะเบียนร้านค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0158)


25 Jun 67
1

DGA_67_0158 ประกาศประกวด

เลขที่โครงการ 67069430094
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
2

DGA_67_0158 เอกสาร

เลขที่โครงการ 67069430094
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
3

(TOR) DGA-67-0158

เลขที่โครงการ 67069430094
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท