ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี ๒๕๖๗ หรือ Digital Government Awards 2024 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0153)


24 Jun 67
1

DGA-67-0153 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 67069392591
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
2

DGA-67-0153 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 67069392591
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
3

(TOR) DGA-67-0153

เลขที่โครงการ 67069392591
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท