ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างสื่อสารสร้างการรับรู้งานด้านรัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0146)


11 Jun 67
8
1

DGA-67-0146 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 67069087207
งบประมาณ 990,000.00 บาท
2

DGA-67-0146 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 67069087207
งบประมาณ 990,000.00 บาท
3

(TOR) DGA-67-0146

เลขที่โครงการ 67069087207
งบประมาณ 990,000.00 บาท
1 ครั้ง