ประกาศจ้างที่ปรึกษางานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริหาร สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (DGA/67/0116)


1 May 67
1

DGA-67-0116 ประกาศเชิญชวน

เลขที่โครงการ 67049433356
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท