ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)


29 Apr 65
45
1