ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)


30 Jun 64
63
1

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)_web

เลขที่โครงการ -
15 ครั้ง