รายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๓)


13 ก.ค. 61
918
1

แผน สตง. ไตรมาส 3

288 ครั้ง