ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 งานจ้างพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ระยะที่ 2 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0204)


31 Aug 66
99
1