ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ การรับรู้ และความต้องการของผู้ใช้บริการ สพร. ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ สำนักงาน พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0114)


15 Mar 66
265
1