ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0117)


14 Mar 66
10
1