ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มกลุ่มสังคมออนไลน์ทางด้านนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (Online Data Community Platform for Data Innovation and Governance) ของ สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0096)


27 Jan 66
25
1