ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างขนย้ายอุปกรณ์ระบบคลาวด์ของ สพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


9 Feb 66
29
1

DGA-66-0101 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P66020005557
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
8 ครั้ง