ประกาศเผยแพร่งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทดสอบการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ TGIX ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0189)


29 Jun 65
44
1

65-0189 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P65060023135
งบประมาณ 1,480,000.00 บาท
1 ครั้ง
2