ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลียสำหรับหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๐ (e-GEP-๑๐)และรุ่นที่ ๑๑ (e-GEP-๑๑) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/65/0183)


13 Jun 65
27
1

65-0183 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P65060011757
งบประมาณ 6,045,000.00 บาท
6 ครั้ง