ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๑๘๔ เครื่อง ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/65/0088)


23 Dec 64
32
1