ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0004)


2 ก.ย. 64
4
1

DGA-65-0004 ประกาศแผน

งบประมาณ 2,360,000.00 บาท
2 ครั้ง