ประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


5 พ.ย. 64
26
1