ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ DG-Cloud ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0247)


27 ส.ค. 64
25
1