ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างบริการจัดทำและเผยแพร่เนื้อหาบริการดิจิทัลภาครัฐ ผ่านสื่อเสียงประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


17 Aug 64
46
1

64-0240 ประกาศแผนจัดจ้าง

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
10 ครั้ง