ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์บริการดิจิทัลภาครัฐ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0228)


27 Jul 64
24
1

64-0228 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P64070021930
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
12 ครั้ง