ประกาศเผยแพร่แผนงานโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0222)


21 Jul 64
51
1

64-0222 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P64070016767
งบประมาณ 6,000,000.00 บาท
20 ครั้ง