ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/64/0144)


5 มี.ค. 64
13

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/64/0144

1

64-0144 ประกาศแผน

5 ครั้ง