ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/64/0144)


5 Mar 64
24

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/64/0144

1

64-0144 ประกาศแผน

6 ครั้ง