ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ส่วนโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์ข้อมูล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/64/0125)


19 Feb 64
33
1