ประกาศแผนงานเช่าบริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/64/0123)


19 ก.พ. 64
1234

ประกาศแผนงานเช่าบริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/64/0123)

1

64-0123 ประกาศแผน

12345 ครั้ง