ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๕ คัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)(ระยะเวลา ๘ เดือน) (DGA/64/0086)


7 Dec 63
122
1