ประกาศเผยแพร่แผนงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 91 เครื่อง และจอภาพแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน (DGA/64/0070)


10 Nov 63
129

ประกาศเผยแพร่แผนงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 91 เครื่อง และจอภาพแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน (DGA/64/0070)

1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ

27 ครั้ง