ประกาศแผนจัดจ้างเจ้าหน้าที่และเช่าระบบโทรศัพท์สำหรับดำเนินการศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) (DGA/64/0066)


6 พ.ย. 63
128

ประกาศแผนจัดจ้างเจ้าหน้าที่และเช่าระบบโทรศัพท์สำหรับดำเนินการศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) (DGA/64/0066)

1

64-0066 ประกาศแผนจัดจ้าง

20 ครั้ง