ประกาศแผนจัดจ้างเจ้าหน้าที่และเช่าระบบโทรศัพท์สำหรับดำเนินการศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) (DGA/64/0066)


6 พ.ย. 63
1234

ประกาศแผนจัดจ้างเจ้าหน้าที่และเช่าระบบโทรศัพท์สำหรับดำเนินการศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) (DGA/64/0066)

1

64-0066 ประกาศแผนจัดจ้าง

12345 ครั้ง