ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๕ คัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/64/0062)


30 Oct 63
113
1