ยกเลิก ประกาศแผนจัดจ้างพัฒนาระบบบัตรสุขภาพสำหรับผู้เดินทาง เพื่อรองรับการใช้งาน และการบริหารจัดการแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0311)


30 ก.ย. 63
1234

ยกเลิก ประกาศแผนจัดจ้างพัฒนาระบบบัตรสุขภาพสำหรับผู้เดินทาง เพื่อรองรับการใช้งาน และการบริหารจัดการแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0311)

1

63-0311 ยกเลิกประกาศแผนจัดจ้าง

12345 ครั้ง