ยกเลิก ประกาศแผนจัดจ้างพัฒนาระบบบัตรสุขภาพสำหรับผู้เดินทาง เพื่อรองรับการใช้งาน และการบริหารจัดการแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0311)


30 Sep 63
130

ยกเลิก ประกาศแผนจัดจ้างพัฒนาระบบบัตรสุขภาพสำหรับผู้เดินทาง เพื่อรองรับการใช้งาน และการบริหารจัดการแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0311)

1

63-0311 ยกเลิกประกาศแผนจัดจ้าง

44 ครั้ง